Om SharPen

Listen er ej udtømmende

 • Storyboards til eLearning
 • Produktmonografier
 • Patientinformationer
 • Storyboards til patientinformationsvideo
 • Lægeligt uddannelsesmateriale
 • Udkast til videnskabelige publikationer
 • Referater fra videnskabelige symposier
 • Referater fra advisory boards
 • Tekst til hjemmesider
 • Nyhedsbreve
 • Mailings
 • Undervisning i præsentationsteknik og medietræning
 • Freelance artikler til sundhedsfaglige medier
 • PR
 • Kommunikationsplaner og -strategier
 • Krisekommunikation
 • Kursusorganisator

 

 

Hvorfor SharPen?

Interessenter taler forskellige sprog

Som life science virksomhed er der behov for at kommunikere til en bred vifte af interessenter.

 

Det gælder om at ramme modtagerne så præcist som muligt ved at vinkle budskaberne knivskarpt og ved at formidle i et sprog, der taler til hjernen og til hjertet. Få fortalt din gode medicinske historie i dag.

 

 

 

 

 

Charlotte Strøm er læge, phd og journalist. Kombinationen af disse kompetencer giver den korteste og mest effektive vej til skarp kommunikation af medicinske budskaber. Jeg forstår de grundlæggende budskaber hos medicinalvirksomheden, biotek eller det medicotekniske firma og jeg kan fortolke og formidle virksomhedens og dens produkters kernebudskaber.

 

Med adskillige års erfaring fra medicinalindustrien i arbejdet med klinisk udvikling af lægemidler, medical affairs og PR, samt som kliniker og forsker er de bedste forudsætninger på plads for at forstå og tale sproget i medicinalvirksomheder, hos myndighederne, blandt patienterne og ikke mindst blandt lægerne.

 

Charlotte Strøm har solid erfaring med at skrive, submitte og publicere videnskabelige artikler som forfatter og medical writer. Hun har i tillæg offentliggjort en lang række journalistiske artikler i sundhedsfaglige medier.

 

 

Kommunikation for life science

Kunder

SharPen løser kommunikationsopgaver for organisationer, firmaer og foreninger, der har et budskab om medicin eller sundhed.

Kundeporteføljen omfatter en lang og støt voksende række af kunder indenfor farma, medtech, biotek, CRO'er og life science servicevirksomheder, forsknings- og innovationssamarbejder samt patient-foreninger. SharPen arbejder som konsulent for globale, lokale såvel som nordiske og skandinaviske organisationer og firmaer.

 

Få formidlet kernebudskabet

Få SharPen til at finde og formidle firmaets eller produkternes gode historier, de unikke budskaber som skaber forståelse, dialog, debat og omtale.

Alle opgaver kan løses på dansk og engelsk.

 

Kontakt SharPen for at høre mere om ydelserne og tag et møde for at se nogle eksempler.

Ring på telefon +45 22 23 75 19

eller send en mail

cs@sharpen.dk

Kvalitet, effektivitet og tid

Med mange års erfaring i rygsækken samt kombinationen af de rette kompetencer og medicinsk indsigt formår SharPen at løse opgaver til konkurrencedygtige faste priser efter tilbud, der tager højde for kvalitet effektivitet og tid som ligeværdige parametre for kunden.

 

 

Penneprøver

Se til venstre - sådan gør en svensker

Capio S:t Görans Hospital i Stockholm og Landstinget i Värmland er begge lykkedes med at planlægge og implementere sundheds-IT løsninger med et strategisk sigte og dermed opnå reelle forbedringer for personale, patienter og borgere ved hjælp af sundheds-IT.

Artikel i Tidsskrift for dansk Sundhedsvæsen

 

Bedside empery - and about developing drugs for paediatric use

The vast majority of registered drugs are indicated for use in adults or adolescents only. Few drugs have been investigated for use in younger children of more than five years of age. But clinical evidence is scarce to non-existing when it comes to toddlers and infants, leaving clinicians with a significant clinical dilemma.

Artikelserie i Life Sciences Insight

 

Forskningskvalitet er svær at gøre sig klog på

Fagfællebedømmelse eller såkaldt peer-review anvendes vidtgående til at vurdere kvaliteten af biomedicinsk forskning. Metoden har fordele og ulemper. Kritikere peger på, at bedømmelser foregår uigennemsigtigt og langt fra objektivt, mens tilhængere har svært ved at få øje på bedre metoder, der kan sættes i stedet.

 

Forty years working with stem cells - and still going strong

The search for spectacular medical stem cell interventions has been going on for decades. And there are many hurdles to overcome. Still, the desire to uncover and understand one of nature’s true wonders, the stem cell, keeps researchers going.

Artikelserie i Life Sciences Insight

 

Flere læger sparer på blodet

Flere undersøgelser, der dokumenterer ringe effekt eller bivirkninger ved blodtransfusioner, får læger på Rigshospitalet til at skrue ned for blodforbruget til ikkeakut blødende patienter. I Blodbanken glæder man sig over udviklingen.

Artikel i Ugeskrift for Læger

Copyright © 2017 SharPen All Rights Reserved